Səthlə qaynaq çubuğu

  • Surfacing Welding Rod D608

    Səthli Qaynaq Çubuğu D608

    D608, qrafit tipli örtüklü bir növ CrMo çuqun səth elektrodudur. AC / DC. DCRP (Direct CurrentReversed Polarity) daha uyğundur. Səth metalı çuqun quruluşlu Cr və Mo karbid olduğundan, səth təbəqəsi daha yüksək sərtliyə, daha yüksək aşınma müqavimətinə və mükəmməl lil və filiz aşınma müqavimətinə malikdir.